Політика в галузі управління безпекою

Беручи на себе обов'язки і відповідальність, покладені Міжнародним Кодексом з управління безпекою, а також «Положенням про СУБ на морському і річковому транспорті», затвердженим наказом МТУ № 904 від 20.11.2003 р., ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» вживає всіх заходів, що забезпечують:

безпеку пасажирів і персоналу;

безпеку судна;

безпеку перевезення вантажу;

захист навколишнього середовища.

Система управління безпекою має безперечний пріоритет і активно впливає на систему управління основною виробничою діяльністю пароплавства і підпорядковує його діяльність відповідно до правил і норм безпеки судноплавства та захисту навколишнього середовища.

Метою діяльності пароплавства є надання транспортних послуг на національних і міжнародних комунікаціях юридичним або фізичним особам з гарантованою якістю, зручністю і збереженням вантажу і пасажирів під час їх доставки за призначенням.

Здійснюючи перевезення вантажів і пасажирів, пароплавство має у своєму розпорядженні універсальні та спеціалізовані судна, а також професійні та навчені екіпажі, кваліфікований береговий персонал, які забезпечують безпечну практику експлуатації суден та безпечне для людини навколишнє середовище.

Пароплавство проголошує свою прихильність і віддає пріоритет забезпеченню безпеки і захисту навколишнього середовища. Ґрунтуючись на цьому, пароплавство здійснює:

технічну політику, спрямовану на забезпечення конструктивно-технічної та екологічної безпеки суден, здійснюючи технічне обслуговування суден та їх устаткування;

кадрову політику, направлену на комплектування суден і берегових підрозділів кваліфікованим, компетентним і професійно підготовленим персоналом, здатним забезпечити безпечну експлуатацію суден і вжити дієвих заходів у потенційно можливих аварійних ситуаціях. Система включає в себе центри відпрацювання необхідних практичних умінь професійної діяльності, де постійно удосконалюються навички берегового і суднового персоналу з управління безпекою, включаючи готовність до аварійних ситуацій, що відносяться як до безпеки, так і захисту навколишнього середовища;

соціальну політику, спрямовану на створення умов, передумов і зацікавленості персоналу в забезпеченні безпечної експлуатації суден.

Пароплавство має достатні фінансові ресурси і застрахувало свою відповідальність для відшкодування можливих збитків, заподіяних фізичним та юридичним особам в рамках чинного законодавства.

Пароплавство забезпечує стійкий двосторонній зв'язок суден з берегом, доповіді капітанів про експлуатаційну обстановку і стан суден, виниклі проблеми і заходи, що вживаються для їх усунення, а також відпрацювання планів за діями в аварійних ситуаціях, готовність компанії швидко і оперативно реагувати на небезпеки, які можуть виникнути на суднах.

Капітани суден є сумлінними провідниками політики безпеки пароплавства, мають відповідну кваліфікацію для управління судном, повністю обізнані з системою управління безпекою та є довіреними особами пароплавства і його повноважними представниками.

Пароплавство не перешкоджає капітану вживати таких дій, які можуть вважатися єдино необхідними для цілей охорони людського життя, забезпечення безпеки судна, збереження вантажу і запобігання забрудненню.

Вище керівництво пароплавства, затверджуючи і роз'яснюючи політику зі СУБ, виходить з того, що вона правильно розуміється, усвідомлюється і визнається береговим персоналом. При цьому керівництво вживає дієвих заходів з вироблення у персоналу внутрішнього усвідомлення необхідності високої культури безпеки судноплавства, спрямовує зусилля на запобігання небезпечним ситуаціям на суднах за рахунок розуміння і усвідомлення персоналом важливості дотримання стандартів безпеки.

Підприємницька діяльність пароплавства здійснюється з дотриманням загальноприйнятих етичних принципів. Це передбачає, що компанія утримається від проявів ділової активності в підприємництві, якщо не має для цього необхідних можливостей і ресурсів, пов'язаних з безпекою судноплавства.

Політика в ГАЛУЗІ алкоголю і наркотиків

Вживання алкоголю і наркотиків потенційно веде до аварійних ситуацій і створює додаткові небезпеки для суден, їх персоналу, вантажу та навколишнього середовища. Пароплавство попереджає судновий персонал (командний і рядовий) про відповідальність за будь-яку надзвичайну ситуацію, пов'язану із застосуванням на борту алкоголю і наркотиків незалежно від того, вживалися вони під час або поза виконанням службових обов'язків, на ходу або під час стоянки судна.

Пароплавство суворо забороняє мати, розповсюджувати і використовувати на борту будь-які види наркотиків. Виняток становлять лише випадки, запропоновані лікарем проти хвороб в обмежених дозах і на певний період, і лише з дозволу та під наглядом капітана.

З метою запобігання призначенню на судно персоналу, що страждає алкогольною та наркотичною залежністю, відповідно до нормативних документів плавсклад пароплавства проходить щорічний медичний огляд, у тому числі й тест на алкоголь і наркотики.