Заява ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з приводу публікацій про продаж або безоплатну передачу несамохідних річкових барж

 

Останніми днями ПрАТ «УДП» стало об'єктом публікацій в деяких ЗМІ стосовно продажу або безоплатної передачі несамохідних річкових барж. З посиланням на оголошення на сайті Міністерства інфраструктури України в розділі «Пропозиції щодо майна для потенційних покупців», практично у всіх публікаціях було зазначено: «ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» оголосило про намір роздати дев'ять несамохідних барж, які перебувають у незадовільному стані».

ПрАТ «УДП» – публічна і відкрита компанія. Тому ми вважаємо за необхідне відповісти на вказані публікації та роз'яснити суть оголошення.

На сайті Міністерства інфраструктури України дійсно розміщена пропозиція про продаж або безоплатну передачу несамохідних барж, але із застереженням «у встановленому порядку», що означає передачу з балансу на баланс державним підприємствам галузі зі збереженням цільового призначення. Баржі, зазначені у списку, на даний час знаходяться у незадовільному стані й за своїми технічними характеристиками не можуть використовуватися в перевезеннях вантажів.

Процедура списання державного майна регламентується Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 та Методичними рекомендаціями щодо розгляду Міністерством інфраструктури України звернень стосовно розпорядження майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, а також акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури України, затверджених наказом Мінінфраструктури від 11.06.2014 р. № 246, та з урахуванням окремих доручень Мінінфраструктури від 20.06.2014 р. № 627/16/11-14, від 21.10.2014 р. № 1089/16/11-14, від 09.08.2016 р. № 629/16/11-16.

У постанові Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 вказано: «Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання». Тобто перш, ніж подати документи на списання в профільне міністерство, підприємство зобов'язано дотриматися процедури і запропонувати майно до продажу або безоплатної передачі в установленому порядку (з балансу на баланс державним підприємствам галузі зі збереженням цільового призначення). При наявності бажаючих придбати майно пріоритет віддається продажу. Рішення про продаж, безоплатну передачу державним підприємствам з балансу на баланс приймає орган управління ПрАТ «УДП» – Міністерство інфраструктури України.