НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА В ДІЇ
 

Нещодавно в Українському Дунайському пароплавстві була створена науково-технічна рада. 17 травня відбулося її перше засідання, на якому були розглянуті організаційні питання та проект заміни дизель-генераторів на буксирах ПрАТ «УДП». Після всебічного обговорення проекту було ухвалено рішення найближчим часом конкретизувати порядок його реалізації та більш детально визначити джерела його фінансування.

Ми звернулися до голови Правління ПрАТ «УДП» Дмитра Чалого за розʼясненнями які функції буде виконувати цей орган та які йому надані повноваження.

Що представляє собою науково-технічна рада ПрАТ «УДП»? Науково-технічна рада ПрАТ «УДП», або скорочено «НТР», є колегіальним дорадчим органом при голові Правління. До її складу входять двадцять найбільш кваліфікованих працівників ПрАТ «УДП» з різних структурних підрозділів, адже обговорення будь-яких проектів або програм потребує вирішення не лише технічних, а й економічних, фінансових, кадрових, організаційно-розпорядчих, юридичних питань. НТР має координувати їх зусилля. Очолює раду доктор наук Леонід Герганов. До її складу також входять ще три кандидати наук – Тетяна Тарасенко, Тетяна Олейник та Костянтин Іскров. До роботи нашої НТР ми плануємо залучати науковців та спеціалістів вищих навчальних закладів, науково-дослідних та проектних інститутів, представників інших організацій.

Порядок організації роботи НТР визначається відповідним Положенням, затвердженим наказом по УДП.

Для чого створена науково-технічна рада?

Мій досвід підтверджує, що будь-якій великій компанії, де обговорюються питання стратегічного розвитку та модернізації, необхідно створювати науково-технічну раду. На підприємствах, де мені довелося працювати, такі структури зі схожими функціями не просто існували, але й доводили свою необхідність.

Наша НТР займатиме особливе місце в системі управління пароплавством і призначена для розгляду і обговорення основних питань з технічної діяльності ПрАТ «УДП», підготовки та впровадження рекомендацій та інших пропозицій щодо визначення стратегічних перспектив розвитку пароплавства. Також на її засіданнях будуть обговорюватися довгострокові прогнози і перспективи розвитку компанії, питання залучення інвестицій; налагодження науково-технічного співробітництва з різними підприємствами морської та річкової галузі, портами, науковими та навчальними закладами; питання, пов'язані з підвищенням кваліфікації та професійної компетентності персоналу пароплавства.

Науково-технічна рада призначена бути однією з основних форм участі фахівців УДП в розробці і реалізації технічної політики пароплавства, визначення пріоритетних напрямків його технічного розвитку та інноваційної діяльності. Іншими словами, НТР є однією з форм участі працівників УДП в управлінні підприємством, яка є необхідною та важливою для залучення працівників підприємства до активного творчого процесу.

Загалом НТР має визначати технічну політику та спрямовувати зусилля з розробки та організації впровадження інноваційних технологій і сучасних технічних засобів, призначених для підвищення ефективності роботи флоту і функціонування інших об'єктів пароплавства, підвищення надійності їх роботи, зниження експлуатаційних витрат. На мою думку, до технічної політики можна віднести будь-які питання діяльності пароплавства, наприклад, кадрову політику, адже без кваліфікованих кадрів неможливо вирішити жодного складного технічного питання. Так само НТР має розглядати питання введення в дію на підприємстві правил, положень, інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів, питання впровадження заходів безпеки. Вважаю, що пояснювальні записки до річних фінансових планів, які, по суті, є планом розвитку підприємства на рік, також мають проходити експертну оцінку на засіданнях НТР.

Якими є основні завдання та функції НТР?

Метою діяльності НТР є підготовка пропозицій та рекомендацій для Правління та його голови. Пропозиції оформлятимуться відповідним рішенням НТР на підставі протоколу засідання і міститимуть висновки щодо актуальності проектів і завдань та шляхів їх здійснення.

Водночас, до основних завдань НТР входить розгляд та оцінка запропонованих технічних рішень та ухвалення техніко-економічних обґрунтувань проектів, вирішення найбільш важливих питань щодо впровадження заходів для вдосконалення технічної експлуатації флоту та технічних засобів пароплавства.

Також важливим завданням НТР є розгляд та затвердження програм комплексного розвитку пароплавства, оновлення, модернізації та реновації флоту, програм енергозбереження та енергоефективності, інвестиційних та інших програм, здійснення моніторингу їх виконання. Без наявності таких програм ми не зможемо системно та ефективно розвивати підприємство.

Що зазвичай представляє собою така програма чи проект? Це план певного напрямку розвитку підприємства, у якому формулюються проблема, завдання та техніко-економічне обґрунтування, етапи виконання, матеріальні та фінансові ресурси і джерела їх залучення, терміни виконання, виконавці та відповідальні структурні підрозділи. Отже, в пароплавстві має бути компетентний орган, який здатний фахово оцінити таку програму з усіх боків ще до початку її виконання.

Як часто відбуватимуться засідання НТР?

Засідання НТР з розглядом одного або декількох питань порядку денного проводитимуться в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. До участі у засіданнях ми запрошуємо всіх бажаючих. Також пропонуємо всім, кому небайдужа доля пароплавства, не лише виносити питання на розгляд НТР, але й готувати доповіді з цих питань.

Сподіваюся, що створення НТР як форми обговорення нагальних технічних проблем та підготовки рекомендацій для наших управлінських рішень, піде на користь пароплавству.