ЗАТВЕРДЖЕНІ ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

У зв'язку з виходом нового Міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» та закінченням у 2016 р. терміну дії Сертифіката СМЯ, виданого Регістром судноплавства України, з метою всебічної підготовки і переходу на новий стандарт та подальшої сертифікації СМЯ в УДП була проведена серія розширених внутрішніх аудитів у підрозділах пароплавства.

Ситуація, правда, дещо змінилася: перехід на новий стандарт відкладається в зв'язку з невизначеною позицією Мінінфраструктури України та Регістру України, пароплавству рекомендовано чергову сертифікацію проходити за попереднім стандарту ISO 9001:2008. Проте основні результати аудиту отримали необхідний розвиток.

Зокрема, за підсумками проведеної роботи з'явилася необхідність актуалізувати «Порядок розробки, оформлення, погодження та затвердження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій. З метою вироблення єдиної концепції даного Порядку в пароплавстві була створена міжструктурна робоча група на чолі з начальником ВОПтаЗ І.П. Король.

- Перед нашою групою було конкретне завдання - розробити і подати на затвердження новий Порядок розробки, погодження та затвердження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій з урахуванням впровадження нових принципів розподілу та закріплення відповідальності за посадовими особами і працівниками пароплавства, - розповідає Ірина Павлівндо Мінінфраструктури посадові інструкції на членів Правління ПрАТ «УДП» - заступника голови Правління, головного бухгалтера, начальників юридичної служби та контрольно-ревізійного відділу.

У посадових інструкціях чітко і конкретно зафіксовано розподіл функціональної діяльності пароплавства, зазначеної в контракті голови Правління УДП, з кожного завідування встановлені обов'язки і визначена особиста відповідальність кожного працівника за виконання конкретного показника своєї роботи. Особливий акцент робиться на веденні договірної роботи та персональної відповідальності за вартість, якість товарів, наданих послуг і виконаних робіт.