УДП ЗА ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ВИКИДІВ У АТМОСФЕРУ

У березні Українське Дунайське пароплавство на теплоході «Механик Синилов» розпочало випробування обладнання для зниження рівня шкідливих викидів у атмосферу. Як тоді зазначив голова Правління ПрАТ «УДП» Дмитро Чалий, для подальшої роботи на Дунаї найближчим часом пароплавство має вжити всіх заходів для приведення суден відповідно до вимог Євросоюзу з мінімізації викидів шкідливих речовин в атмосферу. Вже відомі перші результати випробувань, які прокоментувала начальник відділу системи менеджменту якості та стандартизації ПрАТ «УДП», завідувач кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту НУ «ОМА», кандидат технічних наук Тетяна ТАРАСЕНКО:

Анонсовані випробування головних двигунів теплохода «Механик Синилов» здійснювалися, починаючи з 22 березня 2018 року з важким караваном близько 10 тис. тонн під час його руху проти течії. Тим самим, були попередньо задані найбільш напружені умови роботи головних двигунів.

Метою випробувань було оцінювання ефективності роботи двигунів за двома критеріями: зниження рівня шкідливих викидів у вихлопних газах двигунів і підвищення їх паливної економічності при установці в системі подачі палива двигунів спеціального пристрою ФПП: фільтра-перетворювача палива FuelWell.

Згідно зі своїм основним призначенням ФПП забезпечує поліпшення фізико-хімічного стану палива перед вприскуванням у двигун, що сприяє більш повному його згорянню та, як наслідок зниженню рівня шкідливих викидів і зменшенню витрати палива.

Випробування проводилися в два етапи. Спочатку були проведені випробування ефективності зниження рівня шкідливих викидів при роботі двигунів з використанням фільтра-перетворювача. Випробування проводилися фахівцями Інституту проблем екології та енергозбереження (м. Київ) з використанням сертифікованого портативного газоаналізатора і за методикою, прийнятою при подібних випробуваннях.

Під час випробувань були досягнуті результати з рівнів викидів, найбільш значущих з точки зору міжнародних нормативів, а саме:

зниження викидів оксиду вуглецю СО на 7-10%;

зниження викидів системи оксидів азоту NOx на 20-22%.

Випробування на паливну економічність здійснювалися при подальшому русі судна з караваном до порту Смедерево.

Дані результати обробляються з метою отримання комплексної оцінки застосованого способу підвищення ефективності роботи головних двигунів за вищенаведеними критеріями з урахуванням їх технічного стану.