УЧБОВИЙ ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОГО ДУНАЙСЬКОГО ПАРОПЛАВСТВА В НОВИХ СУЧАСНИХ УМОВАХ

Підвищення якості підготовки кваліфікованих працівників морського профілю є важливою складовою поповнення флоту конкурентоспроможними фахівцями, оскільки зумовлює не лише їх визнання міжнародними судновласниками на світовому ринку праці, але й дає можливість розв’язання важливих соціальних проблем, пов’язаних з працевлаштуванням молоді. Підвищення якості навчання досягається впровадженням інноваційних технологій у процес підготовки кваліфікованих працівників, опануванням новими професійними навичками. Все це є невід’ємною частиною стратегій розвитку Учбового центру.
      У своїй роботі Учбовий центр керується Мiжнародним кодексом та Конвенцією ПДНВ 78/95 з поправками, Законом України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та іншими
законами Міністерства освіти і науки України.
Відповідно до стратегічних новацій, запланованих на 2020-2024 роки Міністерством освіти і науки України, та знаходячись у системі професійно-технічної освіти, Учбовий центр має створити умови для ефективної роботи закладу, забезпечити відповідність змісту і тривалості програм професійної освіти потребам ринку праці.
      Безперечно, Учбовий центр відноситься до морської галузі, тому також має керуватися напрямками Морської доктрини України на період до 2035 року (в розділі «кадрове забезпечення»), вимогами конвенції ПДНВ 78/95 з поправками і повинен сформувати свою концепцію для підготовки (навчання) майбутніх спеціалістів, які відповідати
муть сучасному ринку та вимогам міжнародних конвенцій.
Підвищення якості професійного навчання
працівників морського профілю повинно проводитися шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та реально-віртуального тренажерного обладнання у навчально-виробничому процесі.
      Учбовий центр проводить навчання
за двома напрямками: підготовка спеціалістів робочих професій (матрос/моторист/боцман тощо) на відповідність вимогам Міністерства освіти і науки України та підготовка моряків відповідно до вимог Конвенції ПДНВ 78/95 з поправками.
Протягом 2019 року в УЦ була розпочата робота
з модернізації навчально-технічної бази закладу та програма підготовки моряків, яка буде продовжуватися і надалі. Планується подальша робота з модернізації навчальних аудиторій сучасною інформаційною наочністю, технічними засобами навчання, обладнанням для тренажерів, а також для навчально-тренувального судна «Новый Донбасс», та оновлення програм навчання на відповідність вимогам Міжнародної морської організації (IMO), що полегшить процес навчання слухачів і буде сприяти створенню ситуацій, наближених до реальних. Особлива увага приділятиметься підвищенню професійної компетентності викладацького складу, що є сучасною (пріоритетною) вимогою у системі освіти. Продовжується робота щодо атестації УЦ на відповідність вимогам МОН України.
      З планами
на майбутнє Учбового центру поділився радник голови Правління ПрАТ «УДП» Олександр Кравченко. Олександр Сергійович зауважив, що УЦ має велике значення для УДП, але необхідно змінювати формат діяльності підприємства, як в напрямку розвитку матеріально-технічної бази, так і в плані кадрової політики, а також у повному завантаженні Учбового центру слухачами. Керівництво УДП буде всебічно допомагати Учбовому центру у вирішенні глобальних питань і максимально використовувати всі наявні потужності. Також необхідно активно включатися у вивчення процесу взаємного визнання професійних кваліфікацій та посвідчень судноводіїв для внутрішніх водних шляхів (ВВШ) Європи, згідно з Директивою (ЄС) 2017/2393 від 12.12.2017 та її імплементацією в судноплавстві на р. Дунай.
      Щодо співпраці з Учбовим центром висловив свою думку директор Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» (ДI НУ «ОМА»)
Валентин Чимшир:
      - Дунайський інститут є провідним закладом вищої освіти в Придунайському регіоні. Отримання якісної освіти передбачає тісні стосунки з підприємствами та організаціями морегосподарської галузі. Учбовий
центр ПрАТ «УДП» - є такою організацією. Протягом багатьох років Дунайський інститут плідно співпрацює з Учбовим центром. Одним з напрямків співпраці є підготовка курсантів на курсах з опанування першої робітничої професії: матрос та моторист 2 класу.
      Наявність
в Учбового центру учбово-тренувального судна «Новый Донбасс» робить його унікальним. Це дозволяє курсантам проходити тренування у наближених до реальних умовах праці.
     
Петро Плахотнюк, капітан річкового судна, розповів про навчання в Учбовому центрі:
- Я подав заявку на підвищення кваліфікації річкового судноводія, а саме: навчання на радіолокаційному тренажері для отримання 2-х сертифікатів: «Використання РЛС на внутрішніх водних шляхах» та «Оператор радіотелефонної служби на внутрішніх судноплавних шляхах». Як і раніше, проходив навчання в УЦ, без затримки був оформлений в групу. Рівень викладання і подача матеріалу доступні для сприйняття. На курсах отримав повний обсяг необхідної інформації. Документи були видані вчасно, що для мене було дуже важлив
им, оскільки терміново готувався до рейсу. В подальшому хотілося б навчатися на нових тренажерах.

Учбовий Центр ПрАТ «УДП» прагне до постійного вдосконалення і буде намагатися й надалі робити все можливе, щоб задовільнити потреби всіх категорій слухачів.

Олег ВЕЛЬЧЕВ,
начальник ВП "Учбовий центр"
ПрАТ «УДП».