Офіційна позиція компанії стосовно порушень правил проведення аудиту

     З огляду на інформаційну кампанію навколо питання проведення державного фінансового аудиту діяльності ПрАТ “УДП”, прес-служба цим повідомленням надає роз’яснення та повідомляє наступне.

      У зв’язку зі зміною керівництва ПрАТ “УДП” у грудні 2019 року ПрАТ “УДП” звернулося до Вищого органу управління в особі Міністерства інфраструктури України (акціонер ПрАТ “УДП”), з проханням ініціювати проведення Державною аудиторською службою України державного фінансового аудиту діяльності ПрАТ “УДП” за період з 01.01.2018 по 18.11.2019 р., а також здійснення перевірки закупівель ПрАТ “УДП” у замовників, що полягає в документальному та фактичному аналізі дотримання ПрАТ “УДП” законодавства про закупівлі за період з 01.01.2018 по 18.11.2019 р. Як вже зазначалося прес-службою ПрАТ «УДП», керівництво ПрАТ «УДП» сподівалося на отримання сторонньої думки Держаудиту щодо покращення якості внутрішніх контролів, отримання рекомендацій по усуненню ризиків при роботі підприємства в подальшому.      

     Натомість, відповідно до наказу № 146 Південного офісу Держаудитслужби від 20.05.2020, ПрАТ “УДП” було повідомлено про проведення державного фінансового аудиту діяльності ПрАТ “УДП” за період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2019 р.

     04.06.2020 р. ПрАТ «УДП» допустило відповідних посадових осіб Південного офісу Держаудитслужби України до проведення державного фінансового аудиту діяльності за період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2019 р.

     Слід відмітити, що після першої робочої зустрічі, на якій група аудиту була представлена начальником Південного офісу Держаудитслужби України керівництву ПрАТ «УДП», було розпочато абсолютно відкритий процес проведення аудиту, в якому державні аудитори задекларували прозорість проведення аудиторських процедур, подальше надання робочого плану та програми аудиту для підготовки та надання відповідними службами інформації, яка є в розпорядженні ПрАТ «УДП», для здійснення відповідних аудиторських процедур.
    
    Відповідно до п. 6 “Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання”, керівник аудиту складає робочий план та програму аудиту
(аудит має проводитись згідно установленого порядку та бути погодженим Міністром фінансів, розміщеним на офіційному веб-сайті Держаудитслужби) та подає для ознайомлення об'єкту аудиту одним із способів, визначених у пункті 16 цього порядку, а саме:

- особисто під підпис керівникові, його заступникові або головному бухгалтеру об'єкта аудиту;

- через структурний підрозділ діловодства об'єкта аудиту з відміткою на другому примірнику акта про дату реєстрації вхідної кореспонденції об'єкта аудиту та підписом працівника структурного підрозділу діловодства, який здійснив реєстрацію;

- рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення, із зазначенням реквізитів поштового відправлення на другому примірнику;

- в електронній формі в установленому законодавством порядку.

      Проте, жодним із перелічених способів, визначених порядком, ПрАТ “УДП” не було ознайомлено ані з робочим планом, ані з програмою аудиту ані в червні, ані в липні 2020 р. Більше того, підстави проведення державного фінансового аудиту а також його вид також не були надані без пояснення будь-яких причин.

    Станом на сьогодні, ПрАТ “УДП” всебічно сприяло наданню та готове і надалі надавати запитувану інформацію працівникам Південного офісу Держаудиту відповідно до вимог законодавства України.

      За відсутності програми та робочого плану, належного оприлюднення заходів державного фінансового аудиту, його мети та цілей, неможливе подальше проведення державного фінансового аудиту, адже у випадку розголошення будь-якої конфіденційної інформації з боку ПрАТ “УДП” співробітникам Держаудитслужби без належних на те правових підстав, цими ж працівниками Держаудитслужби, створюються умови для порушення законодавства України працівниками ПрАТ «УДП», що тягне за собою відповідальність встановлену законом.

    Отже, з 04.06.2020 р. по сьогоднішній день працівниками Південного офісу Держаудиту проводиться державний фінансовий аудит діяльності ПрАТ “УДП”, запитується та вимагається конфіденційна інформація без складеного та затвердженого робочого плану та програми аудиту, та відповідного інформування об’єкта аудиту.


     Останнім кричущим прикладом поведінки, що не відповідає кодексу етики державного службовця, стала офіційна відмова керівника групи аудиту прийняти вже письмовий запит ПрАТ «УДП» на надання
робочого плану та програми аудиту через що ПрАТ «УДП» вимушене було письмово надсилати запит на офіційну адресу Південного офісу Держаудиту.

    Натомість, працівники Південного офісу Держаудитслужби здійснюють безпідставний та неправомірний тиск на працівників ПрАТ “УДП”, проводять хаотичні усні запити на отримання інформації, безпідставно звинувачують працівників ПрАТ “УДП”, погрожують викликати правоохоронні органи.

      У відповідь на кричущі порушення, враховуючи вищевикладене та з метою належного завершення процедур державного фінансового аудиту, розв’язання незрозумілих конфліктних ситуацій, надання необхідної інформації, що є в розпорядженні ПрАТ “УДП”, відповідно до робочого плану та програми аудиту (які повинні бути надані ПрАТ “УДП”), складених на підставі та в порядку законодавства України, керуючись п. 10 Постанови КМУ №
375 від 20 серпня 2014 р., ПрАТ “УДП” звернулося з відповідним листом до Міністерства фінансів України та очікує на надання правової оцінки діям державних аудиторів та прийняття відповідних організаційних заходів.

      Окремо викликає подив низка фактів навколо процесу аудиту.

      05.08.2020 року Державною аудиторською службою України було надіслано лист за підписом голови Держаудитслужби України Геннадія Пліса, на адресу Міністерства інфраструктури України, що є вищим органом управління ПрАТ “УДП”, в якому голослівно звинувачено керівництво ПрАТ “УДП”, зокрема в.о. голови правління ПрАТ “УДП” Хомякова О.В. в протидії проведенню аудиту через ненадання необхідних документів, не проведення інвентаризації та контрольних обстежень.

     Окрім цього, в зазначеному листі головою Держаудитслужби України, міністерству інфраструктури запропоновано відсторонити в.о. голови правління ПрАТ “УДП” Хомякова О.В.

     Слід зазначити, що ПрАТ “УДП” не відноситься до підконтрольних установ Держаудитслужби України, в розумінні визначення наданого в Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», адже ПрАТ “УДП” не отримує (та не отримувало у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

     Враховуючи вищенаведене, вбачається, що в діях ряду посадових осіб Держаудитслужби прослідковуються ознаки перевищення службових повноважень, які можуть тягнути за собою дисциплінарну та іншу відповідальність встановлену чинним законодавством України. Мотиви такої поведінки нам досі не відомі.

     ПрАТ “УДП” вперше за багато років демонструє другий квартал поспіль позитивний фінансовий результат в умовах світової фінансової кризи та пандемії
COVID-19. Нам вдалося стабілізувати ситуацію та, зараз, вже говорити про перехід від антикризових заходів до розбудови загальної спроможності підприємства розвиватися та генерувати прибуток для держави та збільшення соціальних стандартів для ефективних та професійних працівників, бачити попереду не борги та занепад, а перспективи розвитку та залучення стратегічних партнерів. За останні пів року нами були проведені важливі реформи, оптимізовано діяльність, зневільовано вплив зацікавлених олігархічних груп, розпочата пряма та відкрита комунікація зі всіма стейкхолдерами компанії.

      У ситуації, коли ПрАТ “УДП” нарешті почало розвиватися, ми постійно стикаємося з намаганнями у будь-який спосіб повернути всі реформи у зворотному напрямку, змінити керівництво та законсервувати існуючі системні проблеми в інтересах не держави, а вузького кола зацікавлених осіб.


      Щиро сподіваємося на вирішення ситуації, що склалася виключно у законний спосіб та в інтересах держави,
ПрАТ “УДП” та трудового колективу підприємства.

З повагою,

прес-служба.