КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ПрАТ «УДП»: СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЗБІЛЬШЕНО

3 жовтня, напередодні 74-ї річниці з дня заснування Українського Дунайського пароплавства відбулося засідання спільної комісії з колективно-договірної роботи для обговорення і прийняття певних змін і доповнень до чинного Колективного договору. У даному випадку за основу комісія прийняла ряд пропозицій, висунутих профспілковим комітетом у кінці серпня.

Так, з початку 2019 року роботодавець збільшує розмір виплачуваної одноразової матеріальної допомоги працівникам при вступі до шлюбу, при народженні дитини, при перебуванні у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (один раз на рік), при наявності 3-х і більше неповнолітніх дітей (один раз на рік) – замість 1,5 будуть виплачуватися 2 мінімальних оклади, що діють в пароплавстві.

Також з початку наступного року при наданні чергової відпустки тривалістю не менше 14 календарних днів працівникам виплачуватиметься на оздоровлення один посадовий оклад, замість діючого поки розміру 50% посадового окладу (один раз на рік).

У частині забезпечення столовим постачанням працівників плавскладу при знаходженні суден у відстої столове забезпечення передбачено (крім ГВСП «Підмінний екіпаж») також членам екіпажу пункту відстою флоту на 77 км ріки Дунай. Щодо інших категорій плавскладу питання надання столового забезпечення залишається відкритим до прийняття відповідної умови в Галузевій угоді, яку керівництво пароплавства запропонувало внести Міністерству інфраструктури України в лютому поточного року.

Крім того, працівників відстійних зчалів річкових і морських суден і пункту відстою флоту на 77 км ріки Дунай роботодавець зобов'язується забезпечувати питною бутильованою водою в літній період.

Для виконання профкомом своєї статутної діяльності прийнято гідну норму відрахування, що дозволить ширше надавати працівникам пароплавства-членам профспілки матеріальну підтримку, включаючи медичне кардіологічне обслуговування, що готується на базі Дунайської обласної лікарні.

Щокварталу матеріальну допомогу в розмірі 1,5 мінімальної пенсії, замість норми в одну мінімальну пенсію, що діяла дотепер, передбачено для інвалідів 1-ї та 2-ї груп загального захворювання, при досягненні ними пенсійного віку.

Збільшено до одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб розмір одноразової винагороди до святкових та ювілейних дат («Почесний працівник УДП» та «Почесна грамота») для ветеранів-пенсіонерів, які перебувають на обліку в раді ветеранів ПрАТ «УДП».

Виходячи з рішення Кабінету Міністрів України про скасування типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам морського і річкового транспорту, яке було прийнято в грудні 2017 р., до колективного договору ПрАТ «УДП» включено нові норми, підготовлені відділом охорони праці спільно з ГВСП «Підмінний екіпаж» і ГВСП «База технічного обслуговування флоту».

Що стосується підвищення норми виплат одноразової допомоги при виході на пенсію, залежно від стажу роботи, то попередні розрахунки необхідних фінансово-економічних можливостей показали, що така пропозиція на даному етапі, на жаль, не може бути реалізована.

Треба зазначити, що в пароплавстві вже не використовується практика перенесення на 6 місяців підвищення заробітної плати працівникам підприємства при державному регулюванні прожиткового мінімуму. В УДП були підвищені оклади в січні та серпні. Раніше не виконувалася норма колективного договору про виплату винагород за результатами IV кварталу 2016 року та ІІІ кварталу 2017 року. Проявлене розуміння голови Правління ПрАТ «УДП» Дмитра Чалого підкріпилося виробленням рішень про виплату винагороди до Дня працівників морського і річкового флоту та до 74-річчя заснування пароплавства.

У той же час в одному з недавніх звернень до голови Правління ПрАТ «УДП» профспілковий комітет висловив думку про необхідність ухвалення рішення щодо більш динамічних темпів зростання заробітної плати в порівнянні з тими, які поки що використовуються на основі державного регулювання мінімального прожиткового рівня.

Найближчим часом спільно з профкомом будуть вирішені декілька поточних питань, порушених на засіданні комісії, які через суб'єктивний підхід до їх вирішення серйозно обмежують інтереси працівників (повна оплата роботи у вечірній і нічний часи та за період переробок).

Прийняті доповнення і зміни до чинного колективного договору є важливим кроком у сучасних умовах. І дуже символічно, що такий підсумок спільної з адміністрацією роботи досягнуто напередодні 74-ї річниці з дня заснування нашого підприємства.

В. ТАТАРЧУК,

голова профкому ППО ПрАТ «УДП».