ПРАТ «УДП» ПРОЙШЛО АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВІРКУ СУБ

27 травня в Українському Дунайському пароплавстві відбулася перевірка системи управління безпекою компанії відповідно до Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і запобігання забрудненню, Конвенції про працю в морському судноплавстві і Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом № 904 від 20.11.2003 р. Міністерства транспорту України.

Перевірка виконувалася представником Регістру судноплавства України Владиславом Греком.

Аудит проходили 10 берегових підрозділів пароплавства, чотири морських і два річкових судна.

За результатами перевірки виявлено одну невідповідність, що стосується відсутності останніх видань Міжнародних конвенцій СОЛАС-74, МАРПОЛ-76/78, ПДНВ-78.

- На підставі підсумків аудиторської перевірки представником Регістру був зроблений висновок про те, що здатність системи управління безпекою пароплавства в повній мірі задовольняє вимогам МКУБ, КТМС і наказу № 904 Мінтрансу України як конкретним стандартам безпеки та запобігання забрудненню навколишнього середовища, - зазначає в.о. начальника служби безпеки судноплавства, призначена особа по СУБ Юрій Фролов. - В результаті отримано схвалення дій терміном на один рік в Документі про відповідність компанії, що стосується морських суден, і отриманий тимчасовий Документ про відповідність компанії, що стосується річкових пасажирських суден і суден типу «Капитан Антипов», терміном до 12.12.2019 року.