ПрАТ «УДП»: нові технології на службі виробництва

У світовій економіці безперервно зростає значення екологічної та соціальної відповідальності. Поряд з вдосконаленням технологій, розвитком виробництва, забезпеченням його рентабельності та покращенням якості продукції та послуг, підвищуються вимоги до екологічної безпеки застосовуваних технологій. Екологічність, економічність і ефективність - важливі фактори конкурентної боротьби на світовому ринку, в тому числі і в такій галузі, як суднобудування і судноремонт.

Керівництво ПрАТ «УДП» цілком підтримує впровадження сучасних екологічних методів виробництва та готове йти в ногу з часом, впроваджуючи їх на своїх виробничих майданчиках. Підтвердженням цьому став договір між ПрАТ «УДП», Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» і Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова на дослідницько-промислову апробацію обладнання та технології ультразвукової ударної обробки, розроблених науковими спеціалістами інституту на безоплатній основі. На сьогоднішній день цю технологію успішно застосовують підприємства суднобудування Південної Кореї (Hundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries та Daewoo Shipbuiding&Marine Engineering).

Цей метод - ультразвукова ударна обробка (УЗУО) - почав розроблятися ще в 70-х роках минулого століття за участі Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона і вперше застосовувався для обробки зварювальних швів корпусів підводних човнів. Застосування УЗУО в світовому суднобудуванні пов'язано з запобіганням появи тріщин втоми та руйнування корпусів і зварних конструкцій суден.

Використання зазначеної технології є яскравим прикладом впровадження вже сьогодні політики Міністерства інфраструктури України під керівництом Владислава Криклія, що передбачає, серед іншого, розвиток та модернізацію річкового флоту.

За екологічністю, ресурсоємністю та енергетичними витратами технологія УЗУО відповідає європейським стандартам. Крім того, вона не вимагає спеціалізованого обладнання та термічної обробки, немає необхідності у використанні хімічно активних реагентів, зменшується екологічний вплив на навколишнє середовище.

Впровадження ультразвукової ударної обробки в інженерію металевих поверхонь дозволить підвищити довговічність робочих деталей та вузлів із конструкційних легких сплавів і сталей, здійснювати відновлення пошкоджених поверхонь, і, таким чином, збільшити термін служби виробів та устаткування в більшості галузей промисловості України, в тому числі і в суднобудуванні. Економічний ефект від впровадження УЗУО значно перевищуватиме витрати за рахунок об'єднання декількох стадій виробництва.

Співпраця між УДП, КПІ та ІМФ буде охоплювати широке коло питань. Передбачається проведення спільних промислових випробувань нових технологій і обладнання, надання консультативної допомоги в проведенні пошукових досліджень, науково-технічних розробок, обмін досвідом роботи та спільна підготовка інженерних кадрів високої кваліфікації, участь в спільних делегаціях, конференціях і круглих столах, міжнародних програмах, що стосуються діяльності підприємства та вишу.

При необхідності передбачається можливість підвищення кваліфікації фахівців пароплавства на базі КПІ ім. І. Сікорського в сфері дефектоскопії і структурної діагностики та обмін досвідом з Учбовим центром ПрАТ «УДП». Пароплавство також може потенційно в майбутньому виступати в якості роботодавця для випускників університету і забезпечувати виробничу практику для студентів вузу.

Безумовно, подібна співпраця між підприємством, університетом і науковим інститутом буде взаємно вигідною та сприятиме як розвитку наукової думки, так і економічному і практичному ефекту від впровадження нових технологій судноремонту в виробничих підрозділах УДП.