Політика в галузі якості

Приватне акціонерне товариство «Українське Дунайське пароплавство» (ПрАТ «УДП) – судноплавна компанія, 100% акцій якої належать державі в особі Міністерства інфраструктури України, яка здійснює перевезення вантажів і пасажирів морським та річковим транспортом. Ґрунтуючись на принципах впровадження та підвищення рівня якості, політика і стратегія компанії під керівництвом професійного менеджменту спрямовані на надання конкурентоспроможних послуг на ринку морських і річкових перевезень, повноправну участь українського флоту в міжнародному судноплавстві при безумовному виконанні міжнародного морського та національного законодавства.

Стратегічна політика ПрАТ «УДП» в галузі якості передбачає роботу із залучення вантажної бази і відфрахтування власного флоту при повному врахуванні інтересів вантажовласників і фрахтувальників, виконання встановлених вимог з метою забезпечення безпеки судноплавства і цілісного перевезення вантажів, екологічних показників роботи флоту, розвиток і зміцнення міжнародного іміджу країни та її національного перевізника, збереження лідируючих позицій присутності українського прапора на ринку дунайських перевезень, ведення господарської діяльності з метою отримання максимального прибутку, гідної оплати і мотивації праці працівників компанії.

Основу Політики компанії в галузі якості складає прагнення до відповідності Міжнародному стандарту ISO 9001:2008 за основним видом діяльності (перевезення вантажів і пасажирів морським і річковим транспортом), а також за іншими видами діяльності, які пароплавство здійснює для зручності та оперативності обслуговування флоту при безумовному виконанні встановлених законодавчих і нормативних вимог.

Діюча у ПрАТ «УДП»з 2003 року Система менеджменту якості (СМЯ) об'єднує зусилля в даному напрямку всіх учасників – керівників вищої та середньої ланки, працівників плавскладу, підрозділів управління і виробничих відокремлених підрозділів.

ЦІЛІ В ГАЛУЗІ ЯКОСТІ

Цілі в галузі якості є однією із складових частин спільних цілей ПрАТ «УДП» – підприємства водного транспорту України. Основою для встановлення цілей у сфері якості є стратегічне планування діяльності підприємства в рамках галузевого плану, а також, з урахуванням обраного політичного курсу країни на євроінтеграцію – Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх країнами-членами, з іншої сторони, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №847-р.

Цілі в галузі якості забезпечують ефективне функціонування підприємства на основі визначення, збору, аналізу відповідних даних діяльності пароплавства і сприяють фінансовій стабілізації компанії, спрямовані на виконання програми з виведення виробничої діяльності ПрАТ «УДП» на стабільно прибутковий рівень, а також збереження конкурентоспроможності на ринку перевезень.

Основною метою діяльності підприємства є прагнення максимально задовольнити існуючі та перспективні потреби клієнтури в їх бажанні отримувати якісний сервіс, а також досягнення соціального та фінансового благополуччя кожного працівника компанії за рахунок отримання прибутку від виробничої діяльності.

З метою забезпечення розвитку морського і річкового транспорту Придунайського регіону, займаючи лідируючу позицію, ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» повинно забезпечити виконання більш глобальних завдань з поставленими перед персоналом цілями:

мінімізація наслідків кризових явищ;

для зменшення витрат на утримання застарілого флоту, своєчасна підготовка всіх необхідних документів на списання та його подальшу реалізацію;

збереження і зміцнення присутності флоту під прапором України на ринку дунайських перевезень;

забезпечення технічного, технологічного, екологічного утримання флоту на рівні згідно з прийнятими стандартами міжнародного судноплавства;

своєчасне реагування з виконання міжнародних норм правил для уникнення дискримінації українського прапора;

модернізація та будівництво нового флоту із залученням іноземних інвестицій;

реформування підприємства з відповідною оптимізацією чисельності співробітників, соціальної сфери та виробничих витрат;

збереження і збільшення вантажної бази для річкового транспортного флоту;

мотивація персоналу компанії преміюванням за виконання поставлених завдань;

досягнення чіткого розуміння кожним співробітником своїх завдань, обов'язків, повноважень і персональної відповідальності керівників усіх рівнів;

підтримка і підвищення результативності системи менеджменту якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.