Антикорупційна політика

Основні завдання, повноваження, права та обов'язки уповноваженого відділу:

- підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

- проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та здійснення контролю за дотримання антикорупційного законодавства.

Уповноважений відділ вправі надавати методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.

Уповноваженим відділом на підприємстві є відділ внутрішніх розслідувань, запобігання корупції та економічної безпеки

КОНТАКТИ:

+380673261157, +380662143342, +380484167352, oboudp@udp.izmail.uptel.net, Герасименко Сергій Михайлович